بچه های پشت کوه سید ممد

دسامبر 24, 2006

1060.jpg

پشت كوه سيد ممد آسماني ديگر است

چشم دل بگشاي و بنگر كاين جهاني ديگر است

پشت كوه سيد ممد جمله دلها خون شده

حالت جمعيتي از غصه ديگرگون شده

پشت كوه سيد ممدزار و غمگين گشته ام

سالها دور از وطن مانند ” اوشين ” گشته ام

ادامهٔ مطلب »


در صنعتي در اصفهان !!!

دسامبر 23, 2006

iut_arm1.jpg

جانا بيا بشنو فغان در صنعتي در اصفهان 

                بشنو ز درد بيدلان  در صنعتي در اصفهان

از درس و از استادها هرسو بود فريادها

                ويران شده بنيادها در صنعتي در اصفهان

ادامهٔ مطلب »